Những quy định đối với người vào Sơn La

Ngày 13/9, UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân đến, về tỉnh từ các địa phương khác.

Văn bản nêu rõ, những người trở về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện phong tỏa phải thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly y tế tập trung của tỉnh. Xem xét tình hình và đánh giá mức độ nghiêm trọng để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những người thi hành công vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền khi trở về, đến tỉnh Sơn La phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đủ 3 lần, hết thời gian thì thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo.

Kiểm soát người và phương tiện tại Chốt kiểm soát liên ngành thuộc bản Đu Lau, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, Sơn La (Ảnh: Báo Sơn La)

Những người trở về từ các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 sẽ thực hiện như sau:

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sẽ phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở của tỉnh. Người đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đã qua 14 ngày sẽ phải cách ly y tế tập trung tại các huyện, thành phố.

Thời gian cách ly đủ 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đủ 3 lần. Hết thời gian thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày tiếp theo.

Những người trở về từ các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 sẽ thực hiện như sau:

Đối với những người đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đủ 2 lần.

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vắc xin thực hiện cách ly tại khu vực cách ly y tế tập trung của các huyện, thành phố trong thời gian 7 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đủ 3 lần, hết thời gian cách ly thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.

Những người trở về từ khu vực kết thúc việc áp dụng Chỉ thị số 15 và 16 thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đủ 3 lần.

Đối với những người trở về tỉnh ở những vùng còn lại phải có kết quả RT-PCR có giá trị 72 giờ tính từ ngày lấy mẫu xét nghiệm đến khi trở về địa phương và thực hiện theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Công văn của UBND tỉnh Sơn La:

Th/Theo Lao Động

Related posts